Kam so starými žiarivkami

Kompaktné žiarivky a svetelné diódy nepatria do bežného komunálneho odpadu. Preto ak chceme zachovať ekologický prístup a neničiť prírodu, mali by sme spotrebované svetelné zdroje …

Zaradené v Zaujalo nás | Komentáre sú deaktivované

8. ročník súťaže v zbere papiera

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice IČO: 36 205 214, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V VYHLASUJE 8. …

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Kríza pribrzdila odbyt výrobkov z drviny z opotrebovaných pneumatík

(08.10.2013; Obecné noviny; č. 41 ‑ 42, s. 20; PL) Situácia v oblasti spracovania, recyklácie a zhodnocovania opotrebovaných pneumatík na Slovensku je pomerne priaznivá. Vývojové …

Zaradené v Zaujalo nás | Komentáre sú deaktivované

Množstvo spracovaného odpadového skla v SR nekleslo

(08.10.2013; Obecné noviny; č. 41 ‑ 42, s. 20; PL) Množstvo zhodnoteného odpadového skla na Slovensku počas 5 rokov trvania hospodárskej krízy kolíše, ale ani …

Zaradené v Zaujalo nás | Komentáre sú deaktivované

Nemecko schválilo svoj prvý program predchádzania vzniku odpadov

Rámcová smernica 2008/98/ES o odpade stanovila členských štátom Európskej únie, aby najneskôr do 12. decembra 2013 vypracovali programy predchádzania vzniku odpadov. Uprostred letných dovoleniek, 31. …

Zaradené v Zaujalo nás | Komentáre sú deaktivované