Celoročné upratovanie

Celoročné upratovanie je aktivita, ktorá sa vykonáva z dôvodu zberu nadrozmerného odpadu. Túto aktivitu koordinuje mesto Košice a mestské časti.

Do VKK patrí: parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky – tento odpad je potrebné minimalizovať!)

Nepatrí: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo) kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je inak určené.

Odpad, ktorý je zakázaný vo VKK: tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno.

Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi – rok 2017

Celoročné upratovanie 2017 – MČ SEVER

Celoročné upratovanie 2017 – MČ NAD JAZEROM

Celoročné upratovanie 2017 – MČ KVP

Celoročné upratovanie 2017 – MČ JUH

Celoročné upratovanie 2017 – MČ DARG. HRDINOV

Celoročné upratovanie 2017 – MČ ZÁPAD

Celoročné upratovanie 2017 – MČ ŤAHANOVCE sídl.

Celoročné upratovanie 2017 – MČ STARÉ MESTO

Celoročné upratovanie 2017 – OSTATNÉ MČ