Centrum environmentálnej výchovy

  1. - 3. ročník

KONTAJNERY VO FARBÁCH DÚHY

  • pútavý príbeh o roztopašnom Peťkovi a jeho spolužiakovi Ježkovi Separkovi deťom pomôže lepšie pochopiť, kedy odpady neúmerne zaťažujú prírodu, na čo slúžia zberné dvory a čo je to recyklácia. Vďaka úlohám a súťaženiu si deti prakticky vyskúšajú triedenie odpadov
  1. 5. ročník

AKO JEŽKO SEPARKO A  PEŤKO ZACHRÁNILI ZEM

  • teoretická časť je zameraná na nakladanie s odpadmi formou problémových úloh a súťaží v družstvách

2. stupeň

KAM S NÍM?

  • teoretická časť je zameraná na nakladanie s odpadmi formou problémových úloh a súťaží v družstvách

2. stupeň

MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ?

  • až 80 % materiálu v odpadkovom koši je možné recyklovať… žiaci uvidia, ako sa mení odpad na surovinu, ako funguje spaľovňa a tiež ako pomáha chrániť životné prostredie