Odvoz komunálneho odpadu – ulice – Š

VYBERTE SI ULICU PODĽA ZAČIATOČNÉHO PÍSMENA

A - B - C - Č - D - Ď - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - Ľ - M - N - O - P - R - S - Š -T - Ť - U - V - W - Z - Ž

Ulica Mestská časť Dni odvozu odpadu Poznámka
    Šaca Dom služieb    Šaca    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šafárikova 11-17    Západ    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šafárikova 1-7    Západ    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šafárikova 19,21    Západ    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šafárikova 6-10    Západ    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šebastovská    Šebastovce    Pondelok KUKA
    Šemšianska    Šaca    Utorok KUKA
    Škultétyho    Nad Jazerom    Pondelok, Streda, Piatok
    Šoltésovej    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šoltésovej 11,13    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šoltésovej 12-14    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šoltésovej 16,18,20    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šoltésovej 24,26    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Šoltésovej 8,10    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štefánikova    Staré mesto    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štefánikova 12,14,16    Staré mesto    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štefánikova 46-48    Staré mesto    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štefánikova 8,10    Staré mesto    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štefánikova 9,11    Staré mesto    Utorok, Štvrtok
    Štítova – RD    Nad Jazerom    Pondelok, Streda, Piatok
    Štítova 1,2    Nad Jazerom    Pondelok, Streda, Piatok
    Študentská    Sever    Pondelok, Streda, Piatok
    Študentská 10,11,12    Sever    Pondelok, Streda, Piatok
    Študentská 4,5,6    Sever    Pondelok, Streda, Piatok
    Študentská 7,8,9    Sever    Pondelok, Streda, Piatok
    Štúrova    Staré mesto    Utorok, Štvrtok, Sobota
    Štúrova 24 /vo dvore/    Juh    Utorok, Štvrtok, Sobota