Kontakt

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO : 36 205 214
DIČ : 2020061461
IČ DPH : SK 2020061461

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA / OPERÁTOR

0800 156 748

ZBER A ODVOZ ODPADU / DISPEČING

tel.: 0800 156 748
email: dispodvoz@kosit-as.sk
otazky@kosit-as.sk

ČISTENIE A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ / DISPEČING

tel.: 0800 156 748
email: dispcistota@kosit-as.sk
otazky@kosit-as.sk

SPAĽOVŇA ODPADOV

055 / 72 73 614
055 / 72 73 601
fax.: 055 / 69 94 202
email: spako@kosit-as.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

PREDAJ
tel.:055 / 72 70 742
tel.: 055 / 72 70 744
fax: 055 / 72 70 751
email: obchod@kosit-as.sk

NÁKUP
0800 156 748
nakup@kosit-as.sk

OBJEDNÁVKA VKK PRE ŠKOLY
nakup@kosit-as.sk

PR A MARKETING

email: otazky@kosit-as.sk

KARIÉRA

volnemiesta@kosit-as.sk