KOSIT WEST

KONTAKT

Adresa: Kancelaria: Dolné Hony Nitra, Priemyselný park sever

Telefón/mobil: 0917 477 421

e-mail: mandalova@kosit-as.sk

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Mandalová

„KOSIT WEST s.r.o. ako dcérska spoločnosť KOSIT a.s. vznikla 7.9.2016. Spoločnosť začala pôsobiť v Nitrianskom regióne s potenciálom pokrytia blízkych regiónov, poskytuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre výrobné spoločnosti a realizáciu odpadového hospodárstva počas výstavby pre investorov v Nitrianskom kraji a jeho okolí.

Spoločnosť je v procese budovania prevádzky obslužných činností pre zákazníkov v tomto regióne. Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť sa sústreďuje hlavne na uprednostnenie zhodnotenia odpadov pred ich skládkovaním vzhľadom na hierarchiu odpadov.“