Letná a zimná údržba komunikácií

ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ

  • ručné a strojné zametanie komunikácií,
  • zametanie centra mesta malým zametacím vozidlom
  • ručné čistenie chodníkov, parkovísk
  • posyp a pluhovanie komunikácií počas zimy s cieľom zmierniť následky zimy
  • strojné kropenie a zmývanie komunikácií
  • čistenie prístreškov MHD
  • vyprázdňovanie uličných košov
  • prenájom chemických WC