O centre

cev

V roku 2007 spoločnosť KOSIT a.s. v spolupráci s Recyklačným fondom a za výraznej pomoci mesta Košice spustili tento projekt vzdelávania detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia. Už po roku fungovania centrum získalo ocenenie ministra hospodárstva SR za Inovatívny čin roka 2008 v kategórii „Inovácia služby“.

Spoločnosť KOSIT a.s. sa už od svojho vzniku v roku 2001 intenzívne venuje environmentálnej výchove. Centrum environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši pri Košiciach ponúka  zážitkové vzdelávacie programy o odpadoch materským, stredným i vysokým školám z celého Slovenska i zahraničným záujemcom. 

Aktivity sú pripravované so zreteľom na vek, návyky,  schopnosti i zručnosti osobnosti. Preferujeme interaktívnu komunikáciu aby návštevníci mohli okamžite reagovať. Centrum environmentálnej výchovy ako jediné poskytuje zážitkovú exkurziu po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Online registráciu môžete urobiť tu.