Objednávka • VKK (veľkokapacitný kontajner o objeme 5, 7 m3), odvoz ramenovým nosičom
  VOK (veľkoobjemový kontajner o objeme 16, 23, 30 m3), odvoz hákovým nosičom typu ABROLL

 • spáliteľný odpad - spaľovňa odpadov - Termovalorizátor (plasty, drevo, sklo, kovy, papier, ...)
  nespáliteľný odpad - skládka odpadov (tehly, betón, kameň, piesok, zemina, ...)
  zhromažďovanie a triedenie - stredisko triedenia odpadov (zmiešané druhy spáliteľného a nespáliteľného odpadu)

  V prípade, ak sa deklarovaný odpad nezhoduje so skutočným odpadom, spoločnosť KOSIT a.s. je oprávnená preklasifikovať tento odpad na zmiešaný odpad, t.j. musí sa vykonať zhromažďovanie a triedenie spáliteľných a nespáliteľných odpadov a objednávateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady s tým spojené, v súlade s cenníkom spoločnosti KOSIT a.s. Spoločnosť KOSIT a.s. môže taktiež odmietnúť prevzatie a prepravu takéhoto odpadu, o čom ihneď informuje objednávateľa.

 • / / Pick a date. :
 • / / Pick a date. :
 • / / Pick a date.
 • Vytlačiť
 • VKK (veľkokapacitný kontajner o objeme 5, 7 m3), odvoz ramenovým nosičom
  VOK (veľkoobjemový kontajner o objeme 16, 23, 30 m3), odvoz hákovým nosičom typu ABROLL

 • spáliteľný odpad - spaľovňa odpadov - Termovalorizátor (plasty, drevo, sklo, kovy, papier, ...)
  nespáliteľný odpad - skládka odpadov (tehly, betón, kameň, piesok, zemina, ...)
  zhromažďovanie a triedenie - stredisko triedenia odpadov (zmiešané druhy spáliteľného a nespáliteľného odpadu)

  V prípade, ak sa deklarovaný odpad nezhoduje so skutočným odpadom, spoločnosť KOSIT a.s. je oprávnená preklasifikovať tento odpad na zmiešaný odpad, t.j. musí sa vykonať zhromažďovanie a triedenie spáliteľných a nespáliteľných odpadov a objednávateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady s tým spojené, v súlade s cenníkom spoločnosti KOSIT a.s. Spoločnosť KOSIT a.s. môže taktiež odmietnúť prevzatie a prepravu takéhoto odpadu, o čom ihneď informuje objednávateľa.

 • / / Pick a date. :
 • / / Pick a date. :
 • / / Pick a date.
 • Vytlačiť