Požiar na Divízii spracovania odpadov

Požiar na Divízii spracovania odpadov, ktorá slúži na dočasné uskladnenie  veľkorozmerného odpadu pred jeho spracovaní a vytriedením sa rozhorel v piatok (19.5.2017)  o 12.05 h.  Na ploche sa nachádzal odpad z jarného upratovania do   veľkokapacitných kontajnerov, ktorý nie je v kategórii nebezpečný. KOSIT  okamžite nasadil svoju požiarnu techniku aj dobrovoľných hasičov a privolaní boli na pomoc aj hasiči a záchranári  z KR HaZZ  v Košiciach, okolia aj Čane. Plamene sa rýchlo rozšírili  čo komplikovalo jeho hasenie. S ohňom bojovalo 8 mechanizmov a viac ako 20 hasičov. Z dôvodu vylúčenia nebezpečných látok v ovzduší veliteľ zásahu rozhodol o povolaní odborníkov z mobilného chemického laboratória. Situáciu kontrolovali aj pracovníci Útvaru krízového riadenia. Pre včasné informovanie obyvateľov  vedenie spoločnosti  intenzívne komunikuje s okolitými obcami  a mestskými časťami Krásna, Barca.  V tomto roku ide o prvý požiar väčšieho rozsahu. Okolnosti požiaru na určenej ploche zhromažďovania odpadu budú teraz predmetom vyšetrovania.

V súvislosti s nehodou si dovoľujme opätovne apelovať na občanov, aby  nevyhadzovali do kontajnerov horľavý, výbušný a tlejúci odpad. Májové slniečko preverilo bezpečnosť a pripravenosť  hliadok a vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu k zraneniam osôb ani zatiaľ materiálnym  škodám nedošlo.