Prevádzka zberných dvorov a miest

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 3 zberné dvory pre obyvateľov a 1 zberný dvor pre podnikateľov. Zberné dvory a miesta sú určené pre občanov, firmy a organizácie. Slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.