História, poslanie, ciele

Spoločnosť KOSIT a.s. vznikla 21. februára 2001 na základe projektu mesta Košice, ktoré v roku 2000 vypísalo medzinárodný tender na predaj vlastnej spaľovne ekonomickému subjektu. Výherca tendra mal s mestom Košice založiť spoločný podnik na zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, ako aj na letnú a zimnú údržbu komunikácií.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre viac ako 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 100 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 14001 a 18001.

KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.