Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko
Riaditeľ prevádzky Ing. Ján Kopernický
Ekonomický riaditeľ Ing. Jozef Eliáš
Riaditeľ pre administratívu a ľudské zdroje JUDr. Anna Laurincová
Riaditeľ investícii Ing. Juraj Slafkovský
Riaditeľ divízie služieb Ing. Michal Hrabovský
Riaditeľ divízie spracovania odpadov Ing. Ľubomír Kukľa
Riaditeľ divízie výroby Ing. Bohuš Belej