Ostatné služby

  • Čistenie komunikácii
  • Zimné pluhovanie
  • Údržba ciest a chodníkov
  • Údržba rôznych konštrukcií
  • Vodorovné dopravné značenie
  • Čistenie kanalizačných vpustí
  • Prenájom chemických WC