Spaľovňa odpadov

SPRÁVA O PERIODICKOM DISKONTUÁLNOM OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ A ŤAŽKÝCH KOVOV-OKTÓBER 2008

K stiahnutiu:
Správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov október 2008

SPRÁVA O PERIODICKOM DISKONTUÁLNOM OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ A ŤAŽKÝCH KOVOV-MAREC 2008

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice, ako aj spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reproduk ovať iba ako celok.
K stiahnutiu
meranie2

INŠPEKČNÁ SPRÁVA O PERIODICKEJ FUNKČNEJ SKÚŠKE AMS 12/2007

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice a spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reprodukovať iba ako celok.

SPRÁVA O DISKONTUÁLNOM OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ A ŤAŽKÝCH KOVOV-OKTÓBER 2007

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice a spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reprodukovať iba ako celok.

SPRÁVA O DISKONTUÁLNOM OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ PCDD/PCDF, ŤAŽKÝCH KOVOV A HF-MAREC 2007

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice a spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reprodukovať iba ako celok.

REKONŠTRUKCIA SPAĽOVNE KOMUNÁLNEHO ODPADU A DÔSLEDKY TEJTO INVESTÍCIE

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice a spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reprodukovať iba ako celok.

Správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov október 2008

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice a spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice je možné dokument reprodukovať iba ako celok.

K stiahnutiu
Správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov október 2008
rekonstrukcia_spalovne