Štartujeme novú dovolenkovú súťaž!

Zašlite nám fotografiu mapujúcu (ne)poriadok a napíšte k tomu krátky komentár na facebook.com/zacistejsiekosice pod status „(NE)PORIADOK na dovolenke“. V septembri vyžrebujeme pätnástich z vás a odmeníme ich sumou 20 €!

Kompletný štatút súťaže nájdete tu: kosit.sk/statut-sutaze-neporiadok-na-dovolenke/