Odpady na kľúč

Navrhni nový dizajn kontajneroviska a vyhraj až 800 €!

Úlohou súťažiacich je vytvorenie vizuálu kontajneroviska, ktoré by malo eliminovať znečisťovanie okolia zberných nádob na komunálny odpad, skrášliť okolie, zvýšiť čistotu a zefektívniť triedený zber.

Účelom súťaže je zapojiť občanov a študentov v meste Košice do tvorby novej koncepcie kontajnerových stanovíšť a otvoriť verejnú diskusiu o rôznych typoch kontajnerovísk, ako napr. o klasických neuzamykateľných a uzamykateľných kontajneroviskách, polo podzemných a podzemných kontajneroviskách, to všetko na sociálnej sieti Facebook(FB) užívateľa „Za čistejšie Košice“ s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenie pre kontajnerové stanovištia na kľúč, ktoré by bolo nielen funkčné, ale aj atraktívne riešené, to všetko v spolupráci so širokou verejnosťou.

Termín prijatia grafických návrhov spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou je predĺžený do 15.09.2017.

Prihláška na stiahnutie Prihláška do súťaže Odpady na kľúč

Zistite viac informácií: štatút súťaže Odpady na kľúč