Ako triediť odpad

PAPIER

Triedením papiera šetríme energiu a primárnu surovinu – drevo.

Čo patrí do kontajnerov na papier:

 • časopisy a noviny
 • papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán),
 • papierová lepenka, kartóny …

A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov)
 • zamastený a veľmi znečistený papier
 • kopírovací a samoprepisovací celofán

SKLO

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.
Ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa a skončí na skládke nevyužité.
Za prvý polrok 2003 sme spoločne vytriedili takmer 10 vagónov skla.

Čo patrí do kontajnerov na sklo:

piktogram sklo

 • fľaše, poháre, črepy
 • úlomky tabuľového skla

A čo do kontajnerov nedávať:

 • veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom)
 • porcelán a keramika
 • zrkadlá
 • žiarovky a žiarivky
 • autosklo
 • sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)

cyklus recyklovania sklahistoria sklaco mozeme urobit my?

 

 

 

PLASTY A KOV

plastkovRecyklovaním šetríme primárnu surovinu (ropu, rudu, uhlie) a energiu.

Čo patrí do kontajnerov na plasty a kov:

 • PET fľaše (minerálky, nealko nápoje …)
 • fólie, tašky, igelitové vrecká
 • obaly z kozmetických produktov
 • plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín)
 • drobné kovové predmety, drôty

 A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z chemikálií
 • podlahové krytiny
 • vrstvené obaly
 • polystyrén

zelezne a farebne kovyzelezne a farebne kovyhistoria plastovrecyklovanie plastovplastycyklus recyklovania kovov

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Čo patrí do kontajnerov na viacvrstvové kombinované materiályo:

 • viacvrstvové kombinované obaly od mlieka, džúsov, vína a pod.

A čo do kontajnerov nedávať:

 • mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier
 • hygienické potreby (plienky, vreckovky,…)
 • obaly od sladkostí a slaností (napr. kávy, keksov)
 • žiarovky a žiarivky

Dôležité: Viacvrstvové kombinované obaly pred vhodením do kontajnera opláchnite vodou, nechajte uschnuť a stlačte.

JEDNOČLÁNKOVÉ BATÉRIE

baterieNa zneškodnenie jednočlánkových batérií je potrebný špeciálny spôsob, ktorý zaručí, že sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré tieto batérie obsahujú, nedostanú do životného prostredia
Zoznam zberných miest pre tieto batérie nájdete v časti zberné dvor.

OSTATNÝ NETRIEDENÝ ODPAD

DO KONTAJNEROV NA NETRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:

 • nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok)
 • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje)
 • objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…)

Viac informácií o odvoze objemného odpadu môžete získat na tel. č. 055/ 72 70 785