Prečo triediť odpad

Viete, že?

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
 • z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce

Spoločnosť KOSIT, a.s. začala realizovať triedený zber odpadu v Košiciach v roku 2002. Postupne sa vytvárajú optimálne podmienky pre funkčný a efektívny triedený zber odpadu:

 • zvyšuje sa počet kontajnerov
 • zapája sa moderná zberová technika
 • budujú sa nové triediace zariadenia

Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

Prečo triediť?

 • vytriedený odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
 • zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu
 • šetria sa surovinové zdroje

Z čoho sa skladá komunálny odpad?

(udávané hodnoty podľa POH SR)

Čo triedime?

 • sklo
 • plast
 • kov
 • papier
 • viacvrstvové obaly

Ako pomôžete vy?

 • zapojte sa do systému triedeného zberu odpadu
 • nevyhadzujte iný komunálny odpad do kontajnerov určených na triedený zber
 • do kontajnerov na triedený zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
 • usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)