Priebežné výsledky zberu papiera

Vážení pedagógovia, rodičia,
v tabuľke nájdete predbežné výsledky uplynulých týždňov zberu papiera. V prípade, že chcete vedieť, aký finančný obnos ste za jednotlivé zbery získali, prosíme, prosíme PRIHLÁSTE SA.
Ďakujeme.
Tím KOSIT-u 

Škola Počet žiakov 1.zber 2.zber 3.zber 4.zber 5.zber Celkovo Váha na žiaka